harce

harce 1. «swawolna zabawa» 2. «popisy zręczności i gonitwy w jeździe konnej» 3. «sz»

Posts Tagged ‘europejczycy

Historię piszą zwycięzcy – lekcja poglądowa.

leave a comment »

Pierwsi ludzie migrowali do Europy tysiące lat temu z centralnej Azji. Większość Europejczyków z przed kontaktu żyło razem w małych wioskach. Ze względu na znaczne zaludnienie kontynentu, ich życie było podporządkowane ścisłym hierarchią w rodzinie i poza nią, aby kontrolować zasoby. Europa była bardzo wieloetniczna, a większość plemion miała dziedzicznych przywódców rządzących większością, „gminem”. Plemiona te angażowały się w niemalże ciągłe wojny.
Europejczycy z przed kontaktu nosili ubrania wyrabiane z naturalnych materiałów takich jak zwierzęca skóra, rośliny i tekstylia pochodzenia zwierzęcego. Kobiety nosiły długie suknie i zakrywały włosy, a mężczyźni nosili tuniki i getry. Zarówno mężczyźni jak i kobiety lubili nosić biżuterię wyrabiają z drogocennych kamieni i metali, jako oznakę statusu. Przed kontaktem dieta Europejczyków była bardzo uboga. Większość prowadziła rolniczy tryb życia i uprawiała zborze i warzywa oraz hodowała krowy i owce na pożywienie. Rzadko się myli i często zapadali na choroby ponieważ często żyli ze swoimi zwierzętami pod jednym dachem.
Religia miała wpływ na każdą część życia Europejczyków. Europejczycy wierzyli w jedno nadrzędne bóstwo, postać ojcowską, która według ich wierzeń składała się z trzech części, z których najbardziej czcili syna bóstwa. Twierdzili też że ich bóg powierzył ludziom władzę nad ziemią. Budowali dla niego wyszukane świątynie i odbywali ceremonie w trakcie których jedli krakersy i pili wino wierząc że jest to ciało i krew ich boga, który miał im zapewnić wejście do cudownego życia pozagrobowego po śmierci. Wiele wojen toczono ze względu na niezgodę co do szczegółów tej religii, jako że każda grupa wierzyła że jej interpretacja jest słuszna i należy ją rozprzestrzenić.

What if people told European history like they told Native American history?

Oczywiście aplikowalne do historii kogokolwiek kogo działania chce się delegitymizować pozbawiając ich kontekstu, przy jednoczesnym narzucaniu własnej interpretacji swoich motywacji i racji. Ogólnie polecam poczytać Bourdieu (;P).

Written by harce

13 Maj, 2013 at 23:20